Regulament

Concursul Național Fotograful Anului în România, ediția 2018

Perioada de desfăşurare a concursului: Iunie 2018 –  Octombrie 2018

Prezentul regulament se aplică Concursului Național de Fotografie Fotograful Anului în România, ediția 2018.

Art.1. Organizarea și denumirea

Art. 1.1. Concursul național de fotografie “Fotograful Anului în România, ediția 2018” (numit în cele ce urmează şi „Concursul”) este organizat de FOTOGRAFIA ROMANEASCA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 3, Ale. Vasile Goldiș nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/17697/2017, CUI 38376976 (denumită în continuare “Organizatorul” sau „FR”).

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant („Participant”) la Concurs.

Pentru a participa la acest Concurs, persoanele care se înscriu, prin introducerea datelor personale și a materialului artistic, sunt de acord că au citit, au înțeles și au acceptat prevederilor acestui Regulament, care le devine opozabil și nu poate fi contestat sub nicio formă.

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări într-un termen rezonabil.

Art.2. Aria și perioada de derulare

Art. 2.1. Concursul are ca tematică fotografia artistică, acoperind mai multe genuri fotografice conform secțiunilor din Concurs și categoriilor aferente, descrise în cadrul prezentului Regulament.

Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în România, în perioada Iunie 2018 – Octombrie 2018, online, pe platforma dedicată concursului, pe adresa de internet www.fotografulanului.ro. Calendarul detaliat este afișat pe pagina web a Concursului.

Art. 2.3. Organizatorul poate prelungi perioada de desfășurare a concursului, obligându-se să comunice de îndată noua perioadă de desfășurare către toți Participanții la concurs.

Art.3. Condiţiile de participare

Art. 3.1. La acest concurs poate participa orice persoană cu cetățenie română, majoră, care se înscrie online pe pagina de concurs www.fotografulanului.ro în perioada de înscriere indicată în prezentul Regulament (detalii pe site-ul web) completând toate câmpurile formularului online de înregistrare.

Participanții se angajează să accepte termenii și condițiile prezentului Regulament, precum și termenii de utilizare și de confidențialitate ai site-ului Concursului.

Art. 3.2. La acest concurs nu au dreptul sa participe: angajații Organizatorului, angajați ai partenerilor oficiali ai Organizatorului, membrii echipei de organizare și membrii juriului.

Art. 3.3. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice înscriere incompletă, incorectă sau trimisă după data de închidere a înscrierii la Concurs, indiferent de motiv, inclusiv dar fără limitare la probleme întâlnite pe site-ul de înscriere, probleme de rețea sau sisteme computerizate on-line, probleme de server sau furnizor de rețea, probleme cu echipamentele computerizate sau software-ul utilizat, înregistrări nereușite din cauza problemelor tehnice, de congestie de trafic internet, probleme cu liniile telefonice sau cu orice site web, sau orice combinație a celor de mai sus.

Art. 3.4. Organizatorul poate respinge orice înregistrare care nu îndeplinește condițiile stipulate în cadrul prezentului, precum și orice înregistrare care, în opinia rezonabilă a Organizatorului: (i) conține elemente ofensatoare sau care ar putea avea efect negativ asupra numelui, reputației sau imaginii Organizatorului sau ale oricărui partener de brand sau membru al juriului; (ii) include mărci comerciale, logo-uri sau materiale protejate asupra cărora Participantul nu deţine drepturi de autor sau de utilizare, sau   folosite fără permisiunea prealabilă în scris a titularului acestor drepturi (inclusiv nume faimoase, nume de companii etc.); (iii) sunt defăimătoare, reprezintă falsuri sau aduc o insultă unor persoane sau companii, incluzând dar fără a se limita la Organizator (inclusiv partenerii acesteia); (iv) promovează o agendă politică sau (v) include reproducerea imaginii unei persoane fizice, în legătură cu care Participantul nu deține dreptul de utilizare sau nu a declarat pe proprie răspundere că deține dreptul de utilizare.

Art. 3.5. În legătură cu fotografiile înscrise, Participantul declară expres că deține toate drepturile necesare pentru a participa la Concurs și pentru a îi permite Organizatorului să folosească fotografiile (în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul Regulament), inclusiv, dacă e cazul, drepturile cu privire la folosirea imaginii oricărei persoane surprinse în fotografiile înscrise, în condițiile prevăzute de Codul Civil și de legislația privind protecția drepturilor intelectuale. Participantul declară în mod expres că își asumă consecințele lipsei drepturilor menționate anterior sau obținerii acestora într-o formă necorespunzătoare sau incompletă, răspunderea Organizatorului fiind exclusă pentru prejudicii generate de lipsa drepturilor asupra fotografiilor înscrise, necesare Participantului pentru Concurs.  

Art. 3.6. Pe parcursul perioadei de Concurs sau oricând după aceasta, Organizatorul poate verifica calitatea Participantului de titular al drepturilor de autor asupra fotografiilor înscrise în Concurs, inclusiv prin solicitarea fișierelor de date originale (incluzând informațiile EXIF) și/sau fișierele tip RAW (dacă există) ale imaginilor înscrise în Concurs, cu respectarea prevederilor legale aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Participantul își exprimă în mod expres acordul ca Organizatorul să îl poată contacta prin intermediul adresei personale de e-mail pentru a solicita fișierele relevante.

Art. 3.7. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament, regulament care este publicat pe pagina de internet a Concursului. Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța Participanții, cel puțin prin publicarea pe pagina de internet a Concursului.

Art. 3.8. De asemenea, prin înregistrarea la Concurs și/sau la newsletter-ul de pe pagina de internet, Participantul este de acord cu utilizarea adresei de e-mail pentru informări legate de Concurs.

Art. 3.9. Mai multe detalii despre modul în care FR va prelucra datele cu caracter personal ale participanților sunt incluse în nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Concurs, anexată prezentului regulament ca Anexa 1.

Art.4. Conceptul, modalitatea de înscriere și desfășurarea Concursului

Art. 4.1. Concursul (Fotograful Anului în România, ediţia 2018) este o competiție deschisă tuturor practicanților de fotografie, fie amatori, fie profesioniști, având ca obiectiv recunoașterea și premierea celor mai talentați fotografi din România dintre Participanții înscriși la Concurs și promovarea rezultatelor acestora.

Art. 4.2. Categoriile sau genurile fotografice ale Concursului sunt împărțite în cele 12 secțiuni după cum urmează:

 1. Arhitectură
 2. Portret
 3. Peisaj
 4. Natură & Wildlife
 5. Street
 6. Fotografie Documentară
 7. Fotojurnalism
 8. Eveniment
 9. Fashion
 10. FineArt & Creativ
 11. Comercial & Produs
 12. OPEN

Descrierile secțiunilor Concursului sunt incluse în Anexa 2 de la prezentul Regulament.

Art. 4.3. Fotografiile pot fi procesate/editate/prelucrate oricât consideră necesar autorul, potrivit gusturilor sale, în scopul obținerii unui rezultat artistic, dar în limitele definite la fiecare secțiune în parte (conform Anexa 2). Fotografiile care sunt trimise pentru participarea în Concurs pot fi realizate cu orice model de cameră foto (inclusiv pe film / analogică și apoi digitalizate) și pot fi editate în orice soft de specialitate.

Art. 4.4. Toate fotografiile înscrise în Concurs vor dobândi dreptul de fi jurizate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Jurizarea va fi realizată conform Art.5 din prezentul Regulament de către un juriu competent de specialitate, format din persoanele indicate la art. 5 de mai jos. Organizatorul acordă credit complet juriului și astfel un grad maxim de libertate în a judeca și decide cu privire la fotografiile participanților, contând pe experiența și competența recunoscută a membrilor juriului. 

Art. 4.5. Participanții declară și garantează că fotografiile trimise pentru participarea în Concurs sunt lucrări personale și își asumă întreaga responsabilitate pentru înscrierea acestora. În cazul fotografiilor în care se distinge prezența umană, respectiv figuri identificabile, autorul își asumă întreaga responsabilitate pentru dreptul de utilizare al imaginii modelului, personajului (model release).

Art. 4.6. După înscrierea în Concurs, fotografiile pot fi descalificate din Concurs și șterse de pe platforma de concurs de către Organizator, la cererea argumentată a participanților și/sau în cazul în care terțe persoane reclamă și dovedesc încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, drept la imagine sau alt drept protejat de lege.

Organizatorul nu va răspunde pentru orice prejudicii cauzate de aceste decizii, în măsura în care a acționat cu bună credință în baza unor reclamații, indicii sau suspiciuni rezonabile, fiind singurul în măsură să aprecieze și să decidă cu privire la aceste aspecte, având în vedere că încălcarea legii sau a drepturilor altor persoane de către Participanți poate afecta în mod direct imaginea și poate conduce la atragerea răspunderii Organizatorului față de terții îndreptățiți sau față de autorități.

Art. 4.7. În toate cazurile, fișierele aferente fotografiilor trimise pentru înscrierea în Concurs trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • format .jpg cu o rezoluție minimă de 72dpi și o mărime maximă de 5MB;
 • fără logo/semnătură/watermark/ramă;
 • un titlu la alegerea autorului care coincide cu numele fișierului de tip imagine încărcat;
 • descriere scurtă a fotografiei (opțional) sau a seriei de fotografii;
 • data capturii să fie după 1 ianuarie 2017.

Organizatorul își rezervă dreptul de a redimensiona fișierul .jpg, de a modifica rezoluția, pentru a asigura condiții optime de jurizare. Participantul își exprimă acordul expres cu privire la o eventuală tipărire pentru o expoziție și/sau pentru catalog.

Art. 4.8. Pentru a înscrie fotografii în Concurs, Participantul poate să opteze pentru mai multe pachete:

1 fotografie (prima înscrisă) – GRATUIT

1 fotografie suplimentară – 25 ron

2 fotografii suplimentare – 45 ron

3 fotografii suplimentare – 60 ron

4 fotografii suplimentare – 70 ron

1 serie fotografică formată din 5 până la 10 imagini (înscrise doar împreună și având aceeași temă sau subiect) – 30 ron

Art. 4.9. Fiecare Participant poate trimite spre înscriere în Concurs un număr nelimitat de fotografii la oricare dintre secțiuni.

Art. 4.10. Calendarul de înscriere și de jurizare, precum și datele anunțării finaliștilor și a câștigătorilor – vor fi anunțate din timp pe pagina de internet oficială a Concursului www.fotografulanului.ro

Art. 4.11. Pentru a putea înscrie fotografii în Concurs, participantul trebuie să utilizeze în formularul de înregistrare o adresă de email atașată unui cont Google: Gmail, Google Apps, G Suite.

Art.5. Juriul și metoda de jurizare

Art. 5.1. Juriul de specialitate care va selecta fotografiile câștigătoare, este format din fotografi cu o mare expertiză în arta fotografică, prin prisma studiilor, rezultatelor profesionale și/sau experienței în jurizare. Organizatorul acordă membrilor juriului toată libertatea în a judeca fotografiile Participanților, fără a îi constrânge să respecte o listă exhaustivă de criterii de jurizare, bazându-se pe experiența și competența dovedită a acestora. 

Membrii juriului sunt fotografi artiști și/sau profesioniști atât din România, cât și din străinătate, după cum urmează: Roger Tooth (Marea Britanie) – Președintele Juriului,  Craig Allen (SUA), Vaughn Wallace (SUA), Anne Farrar (SUA), Jim Casper (Olanda), Dean C.K. Cox (Suedia), Peter Svoboda (Cehia), Iurie Belegurschi (Islanda), Rui Palha (Portugalia), Alex Gâlmeanu (România), Ioana Moldovan (România),  Anca Cernoschi (România).

Art. 5.2. Procesul de jurizare se va desfășura fără a se face cunoscute juraților, numele sau orice alte date personale ale autorilor fotografiilor evaluate.

Art. 5.3. Juriul va nota fiecare fotografie înscrisă în Concurs, în vederea desemnării unui număr de minim 120 de fotografii finaliste, dintre toate fotografiile înscrise la cele 12 de secțiuni ale Concursului.

Fotografiile finaliste vor fi notate în etapa finală pentru alegerea câștigătorilor premiilor pe fiecare dintre secțiunile Concursului sau al marelui premiu.

Art. 5.4. Organizatorul va încerca să se asigure că juriul va avea componența menționată la art. 5.1. din prezentul Regulament, dar informează că este posibil ca, din motive independente de voința sa, componența juriului să se schimbe. În cazul în care vreunul din membrii juriului renunță la funcția sa, Organizatorul îl va înlocui cu un alt membru, urmând a aduce pe cât de repede posibil acest aspect la cunoștința Participanților (în principal, prin publicarea informației pe site-ul Concursului). Participanții nu au dreptul de a contesta modificări aduse componenței juriului.

Art. 6. Desemnarea câştigătorilor

Art. 6.1. Desemnarea finaliștilor și a fotografilor câștigători ai secțiunilor

Fiecare Participant la Concurs care încarcă minim o fotografie pe platforma www.fotografulanului.ro, în condițiile prezentului regulament, intră în cursă pentru câștigarea oricăruia dintre premiile enumerate la Art. 7.3.2).

În prima etapă de jurizare se vor alege cele mai bune 120 fotografii finaliste, alese dintre toate fotografiile înscrise la cele 12 de secțiuni ale Concursului.

Fotografiile care desemnează câștigătorii la fiecare secțiune se vor alege dintre fotografiile finaliste.

Membrii juriului au libertate deplină în a alege cele mai valoroase fotografii dintre cele introduse în Concurs, în considerarea vastei experiențe și notorietăți a membrilor juriului. Astfel, Organizatorul nu reglementează criteriile în baza cărora membrilor juriului vor determina finaliștii și fotografii câștigători ai secțiunilor. Participanții recunosc acest lucru și își asumă că membrii juriului au o libertate deplină în judecarea fotografiilor și desemnarea finaliștilor/câștigătorilor, renunțând la dreptul de a formula orice fel de contestație sau plângere referitoare la modul în care membrii juriului au realizat jurizarea Concursului.

Art. 6.2. Desemnarea Fotografului Anului în România 2018

Pentru a putea fi desemnat Fotograful Anului în România și a primi premiul cel mare, Participantul are obligația să înscrie în Concurs cel puțin o fotografie conform condițiilor acestui regulament, precum și a termenilor și condițiilor de pe site-ul web al competiției.

Participantul va fi putea fi ales Fotograful Anului în România doar dintre cei ale căror fotografii au fost desemnate finaliste.

Organizatorul oferă membrilor juriului libertate deplină în a alege cele mai valoroase fotografii dintre cele introduse în Concurs, în considerarea vastei experiențe și notorietăți a membrilor juriului. Astfel, Organizatorul nu va reglementa criteriile în baza cărora membrilor juriului vor determina fotograful anului în Românie. Participanții recunosc acest lucru și își asumă că membrii juriului au o libertate deplină în jurizare, renunțând la dreptul de a formula orice fel de contestație sau plângere referitoare la modul în care membrii juriului au realizat jurizarea Concursului.

Art.7. Premiile

Art. 7.1. Câștigătorii vor fi anunțați pe platforma / pagina de internet a Concursului, pe paginile de socializare ale Concursului, și pe adresa de e-mail a participanților respectivi, aceștia având la dispoziţie 24 (douăzeci și patru) de ore de la data luării la cunoștință despre câştigarea premiului pentru a confirma acceptarea premiului.

 1. Art. 7.2. În cazul în care câștigătorii desemnați nu vor confirma premiul şi nu vor face dovada că fotografia le aparţine, premiile se vor acorda Participanților clasați pe următoarele poziții. Pentru a dovedi proprietatea asupra fotografiei și identitatea proprie, participanții anunțați câștigători, sunt obligați să prezinte actul de identitate și orice alt document sau fișier cerut de Organizator (cf Art. 3.6).

Art. 7.3.  Premiile sunt structurate după cum urmează și constau în următoarele sume de bani sau produse:

Marele premiu: Fotograful Anului în România – 30.000 RON

Alte premii:

Fotograful Anului în Fotografia de Arhitectură – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Portret – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Peisaj – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Natură & Wildlife – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Stradă – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia Documentară – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Fotojurnalism – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Eveniment – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia de Fashion – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia FineArt & Creativ – 3.000 RON

Fotograful Anului în Fotografia Comercială & de Produs – 3.000 RON

Premii în produse la secțiunea OPEN (conform celor afișate pe website).

Art. 7.4. Valoarea totală a premiilor este de peste 85.000 RON, TVA inclus, fiind supusă unor posibile variații, ca urmare a variației valorii premiilor oferite în produse.

Art. 7.5. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător și să îi fie transferat premiul în bani trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 • Să aibă dreptul de participare la Concurs conform art. 3 de mai sus;
 • Să îndeplinească toate condițiile de participare prevăzute în prezentul art. 7;
 • Să prezinte pentru identificare Organizatorului toate informațiile necesare identificării Participantului și acordării premiului.

Organizatorul nu va acorda vreun premiu, vreo despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

La înmânarea premiilor, câștigătorii trebuie să facă dovada că fotografiile câștigătoare le aparţin și să prezinte o copie după cartea de identitate.

Art. 7.6. Contravaloarea premiilor va fi plătită în contul câștigătorilor, în baza datelor de cont bancar care au fost furnizate prin e-mail Organizatorului în termen de 30 de zile de la primirea notificării de câștigare.

Art. 7.7. Plata impozitelor datorate de către câştigătorii premiilor, daca este cazul, se va face prin reţinere la sursă (Organizatorul). Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament oficial vor fi suportate de către câştigător (Participant). Primirea premiului implică reținerea de impozit pe premii de către Organizator, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care fiecare premiu acordat unui singur câștigător depășește suma neimpozabilă stabilită la 600 de lei, conform art. 110 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, revin în exclusivitate câștigătorului.

Art.8. Limitarea răspunderii

Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea, inclusiv cu privire la deteriorările dovezilor ce atestă participarea la Concurs.

Art. 8.2. În cazul în care unul sau mai mulți Participanți suferă vreun prejudiciu provocat de culpa ușoară a Organizatorului (ex: pierderea sau dezvăluirea accidentală a unor date – inclusiv personale, postarea greșită sau nepostarea unor fotografii, înlăturarea din concurs a unor fotografii ca urmare a unor suspiciuni de fraudă sau încălcare de drepturi care în final se dovedesc nefondate, confundarea accidentală a persoanelor participante, etc.), răspunderea Organizatorului nu va fi angajată pentru repararea prejudiciului, acesta fiind exonerat de răspundere conform art.1355 alin.2, C.civ.

Art. 8.3. Organizatorul Concursului nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele transmise de câștigător care nu ajung în posesia Organizatorului în termenele menționate în prezentul Regulament și nici pentru premiile care nu ajung la câștigător din motive independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la, comunicarea eronată de către câștigător a datelor de cont bancar, transmiterea documentelor de validare către alte adrese de e-mail decât cele comunicate de către Organizator, sau pentru transmiterea de informații incomplete, ilizibile, etc.

Art. 8.4. Organizatorul Concursului nu este responsabil pentru plata cheltuielilor ce pot rezulta din acordarea premiilor, ca de exemplu: cheltuieli legate de comisionul bancar, transportul pentru preluarea premiului în produs etc.

Art. 8.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea statutului de câștigător al unui Participant, ca urmare a neconfirmării primirii premiului la nr. de telefon sau adresa de e-mail de la Art. 7.1.

Art. 8.6 Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defecțiuni tehnice independente de voința sa, cauzate de conexiunea la internet a Participantului sau de semnalul și calitatea rețelei de telefonie, fixă sau mobilă.

Art. 8.7. Premiile în produse nu pot fi preschimbate în bani sau puncte, total sau parţial.

Art.9. Confidenţialitate, protecția datelor și drepturi de utilizare

Art. 9.1. Participantul acceptă, confirmă şi este de acord că, pentru participarea sa la Concurs, Organizatorul va prelucra anumite informaţii şi date despre Participant, inclusiv  date cu caracter personal și fotografiile înscrise în Concurs .

Art. 9.2 Organizatorul va colecta şi prelucra următoarele date ale Participanţilor: nume, adresa de e-mail, nr. de telefon, CNP, copie a cărţii de identitate și cont bancar (ultimele trei în cazul Câştigătorilor), ce vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării Concursului. În acest sens, datele cu caracter personal ale Participantului vor putea fi divulgate şi/sau transferate şi către terţi colaboratori ai Organizatorului (furnizori sau prestatori de servicii – ex: furnizori de servicii contabil, membri ai juriului, furnizori de servicii IT pentru platforma online a Concursului) („Împuterniciţi”), iar Organizatorul se va asigura că Împuterniciţii vor efectua orice astfel de prelucrare de date cu respectarea legislaţiei aplicabile şi strict limitat la scopul desfăşurării Concursului.

Art. 9.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Organizatorul va notifica imediat Participantului orice încălcare a securității datelor cu caracter personal aparținând Participantului care a ajuns la cunoștința Organizatorului. Notificarea:

 1. va descrie natura încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv categoriile și numărul estimat de date cu caracter personal și fișiere potențial afectate;
 2. va comunica identitatea și datele de contact ale reprezentantului Organizatorului care poate furniza mai multe detalii;
 3. va descrie consecințele încălcării și va recomanda măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acestei încălcări; și
 4. va descrie măsurile propuse ori luate pentru remedierea încălcării.

Părțile vor coopera pentru soluționarea încălcărilor securității datelor referite mai sus.

Art. 9.6. Organizatorul se asigură că prelucrările datelor cu caracter personal ale Participanţilor, efectuate de Organizator şi de orice persoană împuternicită a acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii despre prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal ale Participanților sunt incluse în nota de informare anexată prezentului regulament ca Anexa 1.

Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public gratuit pe platforma de concurs/ site web și pe paginile online de socializare.

Art. 9.8. Organizatorul recunoaște că fiecare Participant rămâne titularul deplin al drepturilor de autor asupra fotografiei înscrise.

Art. 9.9 Participanții acceptă ca fotografiile înscrise în Concurs să fie utilizate de către Organizator în scopul desfășurării Concursului, şi a promovării Concursului pe orice canale media proprii sau ale partenerilor, sau prin internet, acestea putând fi aduse la cunoştinţa publicului prin postare pe reţele sociale sau prin alte canale media, online sau print, în orice format, inclusiv dar nelimitat la materiale tipărite, cataloage, materiale video etc.

Art.10. Taxe şi impozite

Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare, potrivit art. 7.7 de mai sus.

Orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu premiul câștigat, cad în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art.11. Forţă majoră / caz fortuit

Art. 11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a îşi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existența unui astfel de caz în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Art.12. Litigii

Art. 12.1. Orice reclamaţie având ca obiect „Concursul” poate fi trimisă doar în scris pe mail la salut@fotografulanului.ro în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 12.2. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participantul/Participanții la Campanie, pe de altă parte, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea divergențelor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor de drept comun competente.

Art.13. Întreruperea Concursului

Art. 13.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, întrerupe sau înceta Concursul oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a participanților prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, e-mail etc.).

Art. 13.2. În situaţia în care Concursul este întrerupt / suspendat, Organizatorul va returna taxa de înscriere către participanții care s-au înregistrat online pe platforma Concursului și au completat toate câmpurile din formularul online, cu condiția să răspundă în termen de 30 de zile de la informarea pe site/email referitor la închiderea prematură a Concursului.

Art. 14 Disponibilitatea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina de internet www.fotografulanului.ro , pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului. Prin participarea la prezentul Concurs, Participantul este de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament, inclusiv posibile completări ulterioare cf Art. 1.3.

Art.14. Clauze finale

Art. 14.1. Prin participarea la Concurs, Participantul este de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru situațiile în care anumiți Participanți sunt în incapacitate de a participa la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii de internet, a funcționării aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Concursului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor la internet și/sau a aplicațiilor furnizorului de internet, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens de internet, în general sau pe pagina de internet în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Art. 14.2. Simpla participare la acesta echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.

Data: iunie 2018

Organizator:  Fotografia Romaneasca SRL

Anexa 1 – Nota de Informare

Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale participanților la

Concursul Național “Fotograful Anului în România” 2018, organizat de

Fotografia Romaneasca S.R.L.

 1. Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale. 11
 2. Cui dezvăluim datele personale. 11
 3. Reținerea datelor cu caracter personal 12
 4. Drepturile dumneavoastră. 13
 5. Securitatea. 14
 6. Modificări privitoare la nota de informare. 14
 7. Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamații 14

Fotografia Romaneasca SRL (denumit în continuare „Organizatorul”, „noi” sau „FR”) este o societate cu răspundere limitată înregistrată în România, cu sediul în Bucureşti, sector 3, Ale. Vasile Goldiș nr 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/17697/2017, având CIF 38376976. În perioada Iunie 2018 – Octombrie 2018, FR organizează Concursul Național de Fotografie “Fotograful Anului în România, ediția 2018” („Concursul”).

Noi colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date personale de la participanții la Concurs (în continuare „dumneavoastră“) ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.

Știm că aspectele ce țin de viața dumneavoastră personală sunt deosebit de importante, iar noi le tratăm cu seriozitate. Această Notă de informare descrie politicile și practicile noastre referitoare la colectarea și folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă înscrieți pentru a participa la Concurs, precum și în eventualitatea în care sunteți desemnat câștigător, și descrie și drepturile pe care le aveți. Mai exact, veți găsi mai jos:

 • Ce date colectăm despre dumneavoastră;
 • Cum folosim și în general cum prelucrăm aceste date;
 • Temeiul pe care ne întemeiem în această prelucrare;
 • Cui comunicăm aceste date; și
 • Modalitatea de stocare a datelor.

 Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

1.Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale

1.1  În cadrul FR colectăm și utilizăm oricare dintre următoarele date despre dumneavoastră, iar în cadrul documentului de față ne vom referi la acestea drept „date personale“.

(a)          Informații de înscriere: informațiile furnizate de dumneavoastră în scopul înscrierii la Concurs: numele complet, adresa de e-mail, număr de telefon, cetățenie, vârstă, detalii privind efectuarea plății taxelor de înscriere. 

Vom utiliza aceste date, în temeiul necesității executării contractului, pentru a verifica dacă îndepliniți condițiile de participare prevăzute de Regulamentul Concursului, precum și pentru a gestiona participarea dumneavoastră la Concurs.

Vom utiliza aceste date, în temeiul interesului nostru legitim, pentru a soluționa orice plângeri ce ne sunt transmise în legătură cu desfășurarea Concursului, pentru a putea oferi asistență și informații participanților, pentru a realiza diferite rapoarte și situații analitice referitoare la Concurs, precum și pentru a asigura eficiența și corectitudinea desfășurării Concursului. Vom utiliza numele și prenumele anumitor Participanți, în temeiul interesului nostru legitim, pentru a îi identifica drept autorii anumitor fotografii valoroase, pe care FR le ca populariza prin publicarea acestora, fie on-line, fie în publicații tipărite.

(b) Informațiile suplimentare pentru câștigători: informații suplimentare pe care dumneavoastră trebuie să le furnizați dacă veți fi desemnat câștigător, pentru a putea primi premiul. Aceste informații includ: CNP, informațiile cuprinse în C.I. (conform regulamentului, după ce un participant este desemnat câștigător, acesta va trebui să furnizeze o copie de C.I.), cod IBAN.

Utilizăm datele de mai sus (precum și date necesare de la punctul (a) anterior, cum ar fi numele complet) în interesul nostru legitim, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne incumbă, pentru a putea acorda efectiv premiile câștigătorilor desemnați, pentru a îndeplini obligațiile fiscale ce ne revin ca urmare a acordării acestor premii, precum și pentru a îndeplini oricare alte obligații pe care legea le prevede în sarcina noastră în legătură cu Concursul (cum ar fi, dacă este cazul, publicarea numelor câștigătorilor, precum și a premiilor acordate).

Nu prelucrăm date sensibile în cadrul derulării Concursului, iar, în situația în care vom primi date cu sensibile, ne asumăm obligația de a le șterge de îndată ce acest lucru devine posibil.

1.2 Sursa datelor personale.  Datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, cu ocazia înscrierii în Concurs.

2.  Cui dezvăluim datele personale

 • Dezvăluirea datelor către terți

Vom dezvălui partea necesară din datele dvs. personale, numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară pentru participarea la Concurs sau pentru desfășurarea acestuia, numai următoarelor categorii de terți:

(a) contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care aceste informații le sunt necesare pentru a asista cu desfășurarea Concursului; și

(b) societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi:

(i) furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizate.

(ii)  furnizorii de servicii de marketing și publicitate.

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

(c) autorități publice, în măsura în care dezvăluirea datelor personale este obligatorie conform legii aplicabile; 

(d) În cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;

(e) Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;

(f) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;

(g) pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau

(h) pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța FR, a angajaților săi, a colaboratorilor săi sau a furnizorilor săi.

 • Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în temeiul paragrafelor (a) și (b) de mai sus sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă.

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga sau transfera vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

3. Reținerea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt păstrate doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt prelucrate. La data acestui document, datele personale sunt păstrate pentru următoarele perioade pe care le considerăm necesare în mod rezonabil:

(a) Datele cu caracter personal ale candidaților care nu devin participanți (ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute în regulamentul Concursului) – se șterg imediat după respingerea solicitării de înscriere a candidatului;

(b) Datele cu caracter personal ale participanților care nu sunt desemnați câștigători – se șterg imediat după încheierea Concursului, cu excepția situației în care acestea sunt necesare pentru realizarea unor materiale promoționale referitoare la Concurs (se vor prelucra strict acele date cu caracter personal necesare pentru identificarea participantului cu ocazia prezentării lucrării sale);

(c) Datele cu caracter personal ale participanților care sunt desemnați câștigători – sunt păstrate timp de 5 ani de la plata premiilor. Facem acest lucru pentru a putea proba îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale ce ne incumbă ca urmare a acordării premiilor;

În situația în care vă sunt necesare informații suplimentare cu privire la durata de timp pentru care se păstrează datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 7 dedesubt).

4. Drepturile dumneavoastră

4.1 Aveți anumite drepturi în ceea ce privește datele dvs. personale.

(a) Puteți solicita accesul la datele cu caracter personal pe care le deținem în ceea ce vă privește. Puteți de asemenea solicita informații despre următoarele: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; cine ar mai fi putut primi datele de la noi; cât de mult vor fi păstrate respectivele date.

(b) Aveți dreptul de a corecta (rectifica) datele dvs. care se află în posesia noastră în cazul în care sunt inexacte.

(c) Puteți solicita, de asemenea, ștergerea datelor sau încetarea activității de prelucrare a acestora, sub rezerva anumitor excepții.

(d) Puteți de asemenea să solicitați încetarea prelucrării datelor dacă acest lucru are loc în temeiul unui interes legitim, sub rezerva anumitor excepții.

(e) Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele pe care le prelucrăm despre dvs. în temeiul consimțământul dvs. sau în îndeplinirea unui contract, către dvs. sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, direct către un alt operator.

(f) În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de modul în care vă prelucrăm datele sau de răspunsul primit la o cerere în legătură cu datele dumneavoastră personale, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de protecție a datelor. Aceasta este fie autoritatea din statul dumneavoastră de domiciliu din cadrul Uniunii Europene (dacă acesta nu este România), fie Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://dataprotection.ro/.

4.2 În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 7 de mai jos).

4.3 Vom avea în vedere toate aceste solicitări și vă vom oferi un răspuns într-un termen rezonabil (nu mai mult de o lună, termen pe care îl mai putem prelungi cu încă două luni în cazul în care solicitarea dvs. este complexă). Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzată, FR vă va oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă.

4.4 În cazul în care se aplică vreo excepție, o să vă semnalăm acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dvs.  Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs. 

4.5 În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 7 dedesubt).

5. Securitatea

5.1 FR este determinată să protejeze informațiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, și își ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizațională și tehnică. Printre măsurile de natură organizațională, avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, și păstrarea documentelor pe hârtie în spații încuiate.  Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea softurilor antivirus.

5.2 În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informațiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Deși depunem eforturi susținute pentru a proteja datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, schimbul de informații dintre noi și dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale pe care ni le transmiteți prin internet și prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs. Odată ce am primit informațiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.

6. Modificări privitoare la nota de informare

Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vor fi afișate pe aceeași pagină de internet, însă nu vă vor fi aduse la cunoștință prin email.

7. Întrebări suplimentare sau formularea unor reclamații

7.1 În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în care colectăm, utilizăm sau stocăm informațiile dvs. personale sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră, vă rugăm să contactați:

Nume: Andra Rotariu

Funcția: Project Manager

Telefon: 0723608612

Email: andra@fotografulanului.ro

7.2  Vom încerca să soluționăm orice astfel de reclamație sau cerere cu privire la drepturile dvs.

7.3 Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit, puteți depune o reclamație și la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi informații suplimentare privitoare la procedura de mai sus pe pagina:

dataprotection

Anexa 2 – Descrierea secțiunilor

ARHITECTURĂ – fotografia de arhitectură prezintă mediul arhitectonic – exterior sau spațiul interior -, orice este legat de arhitectura mediului construit artificial de umanitate. Arhitectura poate fi o clădire sau o structură de orice tip (pod, turn, viaduct, releu etc), sau orice parte a acesteia, inclusiv ferestre, uși, acoperișuri, scări, lucarne, cupole etc. Acest gen de fotografie include așadar: fotografii cu case, structuri diverse inginerești și orice alt edificiu, încadrate din diferite unghiuri relevante având puncte de stație în concordanță cu scara și tipul subiectului astfel încât să rezulte o compoziție deosebită și originală.

PORTRET – fotografia de portret artistică sau portretistica în fotografie înseamnă reprezentarea unei persoane sau a unui grup de oameni care reușește să captează atenția privitorului prin redarea puternică a personalității excepționale a subiectului (/subiecților), expresia esențializată a acestuia, prin utilizarea fie a luminii naturale ideală fie a unor lumini artificiale relevante și eficiente, precum și prin intermediul unor fundaluri potrivite care să pună în valoare subiectul, și cu ajutorul pozițiilor armonios regizate ale acestuia.

PEISAJ – fotografia de peisaj înseamnă o scenă statică prezentând o priveliște de ansamblu care cuprinde întinderi de pământ, de ape sau rețele urbane ori un țesut rural. Se acceptă în același cadru și o combinație între cele dinainte, o întrepătrundere a acestora, de exemplu: un teritoriu cu munți, lacuri și câteva așezări omenești. Fotografia de peisaj înseamnă de asemenea și o reprezentare a unei părți din mediul care ne înconjoară, natural sau artificial, cadru care formează un ansamblu și o compoziție artistică, o relație de forme și culori armonioase. Aceasta trebuie să prezinte un aspect propriu și reprezentativ al unui teritoriu oarecare, și poate să rezulte din combinarea atât a factorilor naturali cât și a factorilor creați de om, artificiali. Totuși, pentru claritate, în cazul în care compoziția include și elemente care denotă prezența umană, acestea vor fi la o scară foarte mică, cu o proporție mult mai mică în raport cu suprafața imaginii generale.

NATURĂ & WILDLIFE – fotografia de natură și viață sălbatică este genul de fotografie care se concentrează pe peisaje cu medii naturale fără intervenții artificiale ale civilizației umane. De asemenea, este genul care prezintă și animale sălbatice și habitatul lor obișnuit virgin. Animale sălbatice înseamnă tot ce cuprinde fauna Pământului (ex: insecte, mamifere, pești, păsări etc). Fotografiile de natură descriu locuri sălbatice și animalele vii, neîmpăiate și plante necultivate, într-un habitat natural, precum și fenomene de geologie sau o diversitate largă de fenomene naturale (furtuni, topirea aisbergurilor, curcubee, aurore boreale, eclipse, erupții vulcanice etc). Fotografiile animalelor domestice, în cuști sau sub orice formă de captivitate, precum și fotografii ale plantelor cultivate sunt neeligibile. Prezența umană în fotografia de natură în cadrul acestei clasificări, nu este acceptată, imaginea devenind neeligibilă. Imaginea originală trebuie să fie capturată direct și fidel, prin orice mijloc sau aparatură de fotografiat. Orice manipulare sau modificare a imaginii originale este limitată la retușarea minoră a defectelor și nu trebuie să modifice conținutul scenei originale. În același timp pe lângă satisfacerea cerințelor de mai sus referitoare la calitatea tehnică și documentar-științifică, fotografia trebuie să asigure totuși un nivel de ridicat de valoare artistică din punct de vedere vizual.

STREET – fotografia de stradă este genul de fotografie artistică care cuprinde instantanee în locurile publice. Este de obicei subtilă, și prezintă întâmplări publice accidentale, neregizate. Fotografiile stradale nu necesită prezența unei străzi neaparat într-o prezentare panoramică sau a spațiului urban la nivel de ansamblu, ci pot fi “decupate” și detalii abstracte ale acestora, ori portrete ale oamenilor din aceste medii, ale pietonilor. Deși oamenii de obicei apar în mod direct, fotografia de stradă nu trebuie să se suprapună cu fotografia de portret și poate chiar să fie lipsită de prezența umană, de anturaj. Aceasta poate prezenta un obiect sau o parte a mediului urban în care imaginea reflectă sau sugerează caracterul social public al străzii urbane. Aceasta poate să genereze compoziții cu tente de abstractizare sau contraste puternice, sau pur și simplu să redea imaginea fidelă a subiectului surprins în mod întâmplător în viața cotidiană.

FOTOGRAFIE DOCUMENTARĂ – fotografia documentară se referă de obicei la o formă populară de fotografie folosită pentru a cronica evenimente sau medii atât semnificative cât și relevante pentru istorie și evenimente istorice, precum și pentru viața cotidiană. Acesta este, de obicei, de tip reportaj din viața reală, cu focusare atât pe subiecte cu caracter social, cât și studii academice sau acțiuni cu scop de documentare și arhivare. Chiar dacă valoarea artistică vizuală este un avantaj, totuși, în cazul fotografiei documentare primează mesajul, povestea din spatele cadrului compozițional al fotografiei. 

FOTOJURNALISM – fotografia de fotojurnalism reprezintă o imagine care prezintă o poveste sau o știre. Aceasta se axează în general, pe evenimente de știri de interes general social (ex. dezastre, revolte, accidente etc) sau evenimente sportive de orice fel. Imaginea unui cadru de călătorie trebuie să exprime sentimentul unui timp și al unui loc și să prezinte un context, caracteristicile sale distinctive sau cultura locului în starea sa naturală. Nu există limite geografice. Imaginile din apropierea oamenilor sau ale obiectelor trebuie să includă un caracteristici, elemente distincte de idetificare a specificului local. Tehnicile de editare/post-procesare ale imaginii care presupun adaugarea, mutarea, înlocuirea sau eliminarea oricărui element al imaginii originale, cu excepția decupării proporționale ale marginilor fotografiei inițiale, nu sunt permise. Nu se acceptă manipulare în nici un fel. Toate ajustările (contrast, luminozitate sau saturație) trebuie să fie la limita aspectului natural. Se acceptă conversia în monocrom total. Derivațiile, inclusiv infraroșu, sunt inacceptabile. 

EVENIMENT – fotografia de eveniment reprezintă genul fotografic care are legătură cu activitățile legate de: nunți (ceremonii religioase și civile de căsătorie), concerte, evenimente sportive (de acțiune) sau orice alt tip de eveniment. Fotografia de nuntă care este principala subcategorie, include imagini ale cuplului atât în momentele pregătitoare dinainte de căsătorie, precum și acoperirea nunții propriu-zise incluzând: slujba religioasă, cununia civilă sau petrecerea. Fotografia de eveniment acceptată la acest concurs este fotografia cu velerități fotografice tehnice deosebite din partea artistului fotograf dar mai ales cu un nivel artistic ridicat. Ajustările în post-procesare sunt permise doar într-o măsură minimală.

FASHION – fotografia de modă surprinde imagini ale modelelor din domeniu de design vestimentar sau industria cosmetică. Fotografiile de fashion sunt realizate atât într-un mediu special și senzitiv de utilizare al luminii cum ar fi studiourile foto sau platoutile de filmare interioare ori aranjamente exterioare mobile, dar și în cadrul obiectiv al unor evenimente de modă. În toate cazurile fotografia de fashion artistică are la bază o scenografie cel puțin din punct de vedere al aranjamentului de lumini (unghiuri, intensitate, număr, temperatură etc) dar și o pregătire prealabilă a modelului cu un hair&makeup artist. Fotografia de modă se poate extinde și la subiecte ca: pantofi, haine și alte accesorii dar care să acompanieze modelul uman, nu singulare.

FINE ART & CREATIV – Această categorie poate include orice temă și cu orice subiect atât timp cât reprezintă o creație studiată, o imagine conceptuală și predefinită pe o anumită direcție cu un discurs unitar puternic și vizionar. Fotografia rezultată în acest fel, este una cu un nivel de creativitate excepțională și un nivel de sensibilitate artistică deosebită. Aceasta este o categorie deschisă la utilizarea oricăror tehnici fotografice, fie în procesul de realizare a capturilor fotografice, fie prin manipulare ulterioară prin intermediul soft-urilor de editare/prelucrare/procesare.

COMERCIAL & PRODUS – fotografia comercială și de produs reprezintă fotografia de publicitate și promovare a oricărui tip de obiecte create de mâna omului (ex. automotive, auto, cosmetice, parfumuri, îmbrăcăminte, alte industrii). Imaginile care se califică pentru această categorie trebuie să respecte atât reguli compoziție foarte exacte și artistice dar și deontologia industriilor cărora se adresează, precum și normelor de publicitate. Notabilitatea creaților artistice în cadrul acestei categorii este dată în cea mai mare măsură de o tehnică impecabilă și o lumină perfectă.

OPEN – este categoria deschisă care cuprinde orice alt gen care nu este definit de celelalte categorii principale.